Tuesday, February 7, 2023
HomeInternational newsUburusiya busaba ubushinwa ubufasha bwa gisirikare kugira buhangane na Ukraine mu ntambara...

Uburusiya busaba ubushinwa ubufasha bwa gisirikare kugira buhangane na Ukraine mu ntambara burimwo.

Igihugu c-uburusiya carasavye mw-ibanga igihugu c-ubushinwa ko coburungikira ubufasha bw- ibirwanisho vyo mu ntambara kugira gishobore guhangana na Ukraine mu ntambara ivyo bihugu vyompi bimazemwo imisi. Ikinyamakuru co muri Amerika. Abategetsi bamwe bamwe ba Leta Zunze ubumwe za Amerika bamenyesha ko bafise ivyemeza bitabesha kw-ayo makuru. «Le New york Times» kiravuga kandi ko uburusiya bwanasavye ubushinwa ubufasha muvy-ubutunzi kugira ico gihugu gishobore guhangana n-ibihano rutura vy-ubutunzi giheruka gufatirwa n-ibihugu bikomakomeye vyo kw-isi kubera intambara catanguje muri Ukraine. Leta Zunze ubumwe za Amerika  ibicishije ku muhanuzi wa Perezida Joe Biden ajejwe ibibazo vy-umutekano, Jake Sullivan yamenyesheje kuri uyu w-imana ko ubushinwa bwitegurire ku nkwirikizi zidasanzwe zizobushikira hamwe zoshigikira uburusiya kuvyo buriko bukora muri Ukraine.Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping

Tubamenyeshe ko Uburusiya mu ntambara bumazemwo imisi buriko bukorera muri Ukraine , buheruka gutangaza ko buhaye ikaze abacangero b-abanye syria kugira baze kubufasha kurwana muri Ukraine. Abakwirikiranira hafi ivy-iyo ntambara iriko ihuza uburusiya na Ukraine, babona ko uburusiya haraho buriko bugira uruhombo rudasanzwe mu bijanye n-ibikoresho vyabwo vyo mu ntambara nk-indege zirwanira hejuru hamwe n-ibiduga birwanira hasi aho amasanamu aguma yerekanwa n-igisirikare ca Ukraine , biboneka vyasambuwe, ibindi vyaturiwe.

 

Must Read