Thursday, December 1, 2022
HomePoliticsUburundi ntibushobora gutera imbere mugihe ababutwara bakiri imbohe za kahise (Agathon RWASA)

Uburundi ntibushobora gutera imbere mugihe ababutwara bakiri imbohe za kahise (Agathon RWASA)

Igihugu c’uburundi ntigishobora gutera imbere mugihe abagitwara iki gihe bakiri imbohe za kahise. Vyashikirijwe kuri uyu w’Imana n’umukuru w’umugambwe CNL Agathon RWASA mu gihe yari yagendeye igisagara ca Ngozi ahariko hugururwa ingoro y’uwo mugambwe. RWASA rero agahamagarira abatwara igihugu guhindura ingendo biteho na ntaryo ukunywanisha abarundi nk’umuti wo guhesha iteka igihugu.Image

Agathon RWASA ati:«Hariho abantu bakiri muri kahise aho kuba muri kubu. (…)uriko uratwara rero, ukiyamira muri kahise, uba imbohe ya kahise. Ubaye imbohe ya kahise , kazoza ntikigera gaca mu mutwe ngo ukiyumvireko, uca ugira imigambi y’ukwezi, y’amezi,  y’umwaka y’imyaka ingahe imbere yawe gusa uca wiraba wewe wigereranije na ka kahise igihugu kikama hahandi. Abantu ukama uvuga amajambo meza: tuzotera imbere, turiko turatera imbere, muga waza kuraba namba!»

Agathon RWASA avuga kandi ko ubusuma bubera muri komine avukamwo ya Kiremba bukaba akamizwe n’ingoma , ari ingaruka mbi z’intwaro mbi igenda ishinga imizi mu gihugu c’uburundi na cane cane umugambwe CNDD-FDD ushikiriye ubutegetsi. RWASA akaba anibutsa ko n’umukuru w’inama mpanuzwa jambo y’iyo komine yagize ngo arahanura yatwawe amaguru adakora hasi . Ariko RWASA akarwa akagaruka ko adatangazwa n’ibiriko biraba kuko ngo abarongoye umugambwe CNDD-FDD bitiranya umugambwe n’igihugu.

 

Must Read