NEWS

Nta biganiro bihari hagati ya CNARED na Leta y’Uburundi

By

on

Muganga Yohani Minani yavuye mugacerere mu gihe hari haheze imisi myinshi hari ibihuha bivuga ko abari mur’urunani CNARED bagamba gutaha i Bujumbura kwitaba amatora yo mu 2020. Muganga Yohani Minani asanzwe arongoye urwo runani rwavutse imyuma y’imishamirano yaduste hagati y’abanyepolitike mu mwaka w’i 2015 amenyesha ko bipfuza gutaha ariko batipfuza gutaha bashika bapfa canke bapfungwa.

Muganga Yohani Minani ati : « Ntawutazi amagorwa twabonye mu mwaka wa 2015, ati twipfuza gutaha mw’iteka ico twaharaniye kibonetse ico naco ni kubahiriza amasezerano y’i Arusha n’ibwirizwanshingiro riyakomokako. » Kukibazo c’amatora yo mu 2020, Muganga Yohani Minani avuga ko ahazobera hose muga atunganijwe neza urunani CNARED ruzoyitaba, ati habaye umwumvikano wa bose, bakicara hamwe na Leta y’Uburundi nta nkeka urunani CNARED ruzoca gwitaba amatora yo mu 2020.

Kukibazo c’ibiganiro vyoba biriko biraba hagati ya Leta y’Uburundi na CNARED, Muganga Yohani Minani arabihakana. Uwo mukuru w’urunani CNARED avuga ko atabiganiro biriko biraba hagati yabo kandi ko atantumwa barungitse mu bisagara nka Entebbe, Durban canke Iburayi kugirana ibiganiro na Leta y’Uburundi.

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published.