NEWS

Muramvya : Abatumiwe batanguye gushika

on

Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu bumenyesha Abarundi hamwe n’abandi bantu baba mu gihugu c’Uburundi ko bwatunganije isekeza ryo gukinga indwara ya mugiga ku bantu bose kuva ku wukwije umwaka umwe gushika ku wukwije imyaka 29. Iryo sekeza ritangura kuva kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 4 gushika kurya 13 Kigarama 2018.

Ico gikorwa cugururirwa icese mu ntara ya Muramvya, muri zone Rutegama, kizobera mu mavuriro yose ya Reta n’ayegamiye amashengero, hamwe no mu bindi bibanza vyatowe n’abajejwe intwaro n’amagara y’abantu mu ntumbero yo gupfunyira urugendo abanyagihugu kugira baronke urwo rucanco batarushe. Bitegekanijwe ko abatanga urucanco bazoja kurutangira mu mashure mato mato, ayisumbuye na Kaminuza, mu mabohero, mu marerero y’impfuvyi, mu mibano y’abihebeye Imana, mu makambi y’abaporisi n’abasirikare, mu makambi y’impunzi no mu bibanza bishikiramwo impunzi n’abahunguka.

Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu bwiteze gucandaga abantu 7 898 903 kuva ku wukwije umwaka umwe gushika ku wukwije imyaka 29. Ubwo bushikiranganji busaba ko ababishoboye bofasha mw’irangurwa ry’ico gikorwa, abo nabo ni abajejwe intwaro n’umutekano, abarongoye amashure n’ama Kaminuza, abarongoye amashengero, abaremeshakiyago hamwe n’abari mu mashirahamwe atandukanye asanzwe afasha mu guteza imbere amagara y’abantu.

Vyari bitegekanijwe ko ivyo birori bitangura igihe c’isaha zitatu z’agatondo, ariko nk’uko ikinyamakuru UBM News caserukiwe aho mu ntara ya Muramvya cavyiboneye, nk’igihe c’isaha zine z’agatondo ivyo birori ntivyari bwatangure, kuko abatumiwe bose hamwe n’umushikiranganji w’amagara y’abantu hamwe n’umutambukanyi w’umukuru w’igihugu batarashika.

Ni inkuru tugarukako hanyuma.

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published.