Thursday, December 1, 2022
HomeNewsMenya hano ico amashirahamwe mu Burundi yandikiye Mseveni.

Menya hano ico amashirahamwe mu Burundi yandikiye Mseveni.

Kuva habaye uguhanahana amakete yagiye ku mugaragarao hagati ya Mseveni na Pierre Nkurunziza, ibi bihugu bibiri biriko bigenda buhorobuhoro ku kutabona ibintu kumwe, ibishobora gushikana ku migenderanire mibi hagati yavyo.

Amshirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi akaba yashize ahabona ko yandikiye ikete umukuru wa Uganda, Yoweli kaguta Museveni, amwishura ku bijanye n’ikete Mseveni yandikiye Nkurunziza.

Ayo mashirahamwe uko ashika kuri 13 akaba yameneysheje Mseveni muri make kureka kugira aho yegamiye na riraya ari umuhuza mu biganiro vy’Abarundi.

Museveni akaba yari yaditse ahakanira Nkurunziza ko ‘atafashe Uburundi biciye mu ntambara, ko yokwemera ibiganiro n’abo batavuga rumwe’.

Ayo mashirahamwe yamenyesheje ati: “Ni umwihwezo wacu mu mashirahamwe, kandi ni ukuvunira akagohe Yoweli Kaguta Museveni ko yoreka kugira aho ahengamiye mu gikorwa ciwe co guhuza Abarundi”.

Ayo mashirahamwe nayo akaba ari PISC_BURUNDI, AVMIC26, CAPES+, FOLICON_F, CASAF, ACOPA_BURUNDI, ABA, TERRE DES JEUNES, CODIP, IZERE NTIWIHEBURE, CAECPD, MAC na CIPB

Mukamenya ko Uburundi bwagirije leta ya Uganda gushira ahabona izo inyandiko z’ibanga ahagati ya Mseveni na Nkurunziza.

Leta kandi ya Uganda ikaba yamenyesheje ko ‘abategetsi b’Uburundi boreka gusotora umukuru w’igihugu ca Uganda, Yiweli Museveni’. Ivyo vyashizwe ahabona n’ikinyamakuru c’Umugambwe uri ku butegetsi muri Uganda, National Resistance Movement.

Must Read