NEWS

Irindi tegeko rigenga amashiramwe yigenga mpuzamakungu ririko rirategurwa

By

on

Ivyo nivyavuzwe na Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi wa Leta y’Uburundi mugihe yariko aratanga icegeranyo c’inama nshikiranganji yakoranye kur’uyu wa gatanu I Gitega, igisagara ca politike. Iryo tegeko rikaba rigamije gushiraho urwego rumwe rukurikirana ayo mashirahamwe mpuzamakungu. Ahanini urwo rwego rukazogenzura ingene amashirahamwe yigenga mpuzamakungu azotanga akazi yisunze amoko yemewe mw’ibwirizwashingiro hamwe n’ico ayo mashirahamwe azokoresha amahera aronka.

Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi wa Leta y’Uburundi, akavuga ko iyo nama nshikiranganji ko yasanze ko imfashanyo ihabwa Uburundi iciye murayo mashirahamwe amahera menshi aja mu bikorwa bisanzwe vy’ayo mashirahamwe nko guhemba abakozi n’ivyo bakoresha nk’imiduga n’amazu babamwo aho kuja gufasha abenegihugu iyo mfashanyo yageneye.

Ayo mashirahamwe yose akazotegerezwa gutanga raporo kukiringo iryo tegeko rizoshiraho ku rwego rumwe rw’igihugu ruzoba rwashinzwe mu ntumbero yo kugenzura ko amahera yagenewe abenegihugu yabashikiriye. Irindi genzurwa rizoja kuvyerekeye gutanga akazi kurayo mashirahamwe bakurikije ubwoko bwanditse mw’ibwirizwashingiro, iyo nama nshikiranganji ikavuga ko ivyo bigamije kunwanisha abarundi.

Mwomenya ko hari itegeko ryambere rigenga amashirahamwe yigenga mpuzamakungu ryari ryashinzwe mu mwaka uheze risaba ayo mashirahamwe gutanga akazi bakurikije ubwoko bwanditse hamwe no kubika amahera bakoresha mw’ibanki nkuru y’igihugu hamwe no gusubira kwiyandikisha gushasha.

Hakaba hari amashirahamwe atari make yugaye ibiro vyabo bavuga ko badashobora kuvangura abakozi babo. Abakozi batari bake bakaba bari mw’ibarabara imiryango yabo nayo ikaja mu kigoyi.

Recommended for you