Monday, January 30, 2023
HomeNewsIngwano iriko ibera muri Ukraine ishobora kwunyura ibibazo vyo gufungura nabi muri...

Ingwano iriko ibera muri Ukraine ishobora kwunyura ibibazo vyo gufungura nabi muri EAC , (Umwihwezo wa PAM)

Ingwano iriko ibera  mu gihugu ca Ukraine  ishobora kwunyura ibibazo bijanye no gufungura nabi mu karere ka Afrika y-ubuseruko uburundi buherereyemwo. Igisata ca ONU kijejwe ivy-imfungurwa PAM nico cagize uwo mwihwezo. PAM yibutsa ko ako karere kari gasanzwe gafise ingorane zitewe nuko imvura itaguye bikwiye mu kiringo c-imyaka itatu iheze.

Ingorane zijanye no kwinjiza ibidandazwa mu bihugu bigize akarere ka EAC , umwimbu muke hamwe n-iduzwa ry-ibiciro vy-ibifungurwa  vyaturutse ku ntambara imaze igihe ibera muri Ukraine ishobora gutuma ibibazo vyo gufungura nabi  vyongerekana kuruta mw-ivyo bihugu. Nkuko urubuga ngurukanabumenyi rwa relief.web rwavyerekanye kuri uyu wa mbere, Abahinga b-ishirahamwe PAM basigurako izo ngorane zitegerezwa kugira ingaruka mbi  ku kungene ibifungurwa  biboneka no ku biciro vyavyo na nyaburya ako karere  gasanzwe kugarijwe  n-ibibazo  vyaturutse  ku mvura   yataze muri iy-imyaka itatu iheze.

Kubw-ivyo rero, abo bahinga bavuga ko naho ibifungurwa biva mu gihugu c-uburusiya  no muri Ukraine ataho birinze guca atari vyinshi cane, ibice 90% vy-amavuta y-ibihoke yinjizwa mu Burundi no mu Rwanda ava mu gihugu ca Misiri, ico naco kikaba gisanzwe gikura amavuta yose ava muri ico giterwa mu burusiya  no muri Ukraine. Ishirahamwe PAM rimenyesha rero ko mu gihe  intambara iri hagati y-ivyo bihugu yobandanya, amavuta y-ibihoke azoduga mu gihugu ca Misiri , ibizogira ingaruka mbi ku masoko y-uburundi no mu Rwanda.

 

Must Read

Urwanda rumenyesha ko umwansi umwe rudende rufise mu karere ari Congo...

0
Umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu w’urwanda yemeje ko muri aka karere ,igihugu c’urwanda gifise umwansi umwe rudende ari we Republika iharanira Intwaro rusangi ya Congo....