NEWS

Gaston Sindimwo ariyamiriza ukutihanganiranira hagati y’imigambwe ku mitumba

By

on

Kubw’icegera c’ambere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo, akaba ari mu nama y’inararibonye mu mugambwe Uprona, abarongoye abandi ku mitumba barakwiye gufata ingingo zose zishoboka kugira isamburwa z’ingoro y’imigambwe ihagarare.

Gaston Sindimwo akavuga ko hariho ivyo batumvikanako ku mitumba ko boja hamwe bakabiganirako aho gusambura inyubakwa. Gaston Sindimwo, mu kiganiro yahaye i radiyo Isanganiro, abona ko umugambwe udaategura amatora kugira uyatsindwe ko hari abafise ubwoba ko bazoca basubirizwa amatora yo mu 2020 niyarangira.

Buramatari w’intara ya Rumonge, Juvénal Bigirimana, yarishikiye muri zone Gatete intara ya Rumonge kur’uyu wagatatu aho yaraje kwirabira ingene ingoro y’umugambwe CNL yasambuwe. Akaba yaciye aha inzego z’igipolisi imisi 10 kugira bazobe batoye ababikoze. Juvénal Bigirimana agatanganzwa n’ingene ivyo vyakozwe hari haherutse kuba inama yo guhimiriza abenegihugu. Arasaba ko iyo ngendo yohagarara kugira amatora yo mu 2020 azogende neza mu mutekano.

Nayo abarongoye umugambwe CNL murako gacimbiri bakavuga ko atankeka ko iyo ngoro izokwinjigwa itariki 4 z’ukumunani. Juvénal Bigirimana akaba yabasavye kubanza gusubiriza ivyononekaye.

Recommended for you