NEWS

Bamwe mu bakozi b’ikigo kivura abarwayi bo mu mutwe baragabisha guhagarika akazi

on

Abakozi b’ikigo cakira abagendandana ingwara zo mumutwe co mu Kamenge CNPK bahurikiye muri syndicat SYNAPA baragabisha ko bashobora guhagarika imirimo kuva mu ndwi iza, nk’uko biri mu rwandiko basohoye kuri uwu wa mbere, aho batanga ikiringo c’imisi 8 uhereye kuri uyu wa mbere nyene, atari uko bagazoca bahagarika akazi mu gihe ibibazo vyabo bitazoba vyatorewe inyishu.

Nk’uko biri muri urwo rwandiko, bimwe muvyo basaba ni ibijanye n’ingene imishahara y’abo itunganijwe hamwe n’ingingo bavuga ko zitorohereza.

Ukwo kugabisha guhagarika akazi gukozwe mu gihe ico kigo caheruka guhabwa umuyobozi mushasha, Furera Helmenegilde NDUWIMANA akaba ariwe yagenywe kugira asubirire Furera Hypolite MANIRAKIZA mu burongozi bw’ico kigo kivura abagendana ingwara zo mu mutwe.

Furera Hypolite MANIRAKIZA, Umuyobozi mukuru w’ico kigo aheruka kugenwa mu yandi mabanga avuga ahubwo ko abarongoye iyo sendika bariko binjira mu kazi k’umuryango w’abiyebeye Imana ujejwe ico kigo.

Kubwa Furera Hypolite Manirakiza, ibisikanya n’umuyobozi mushasha rizoba kuwa 20 Munyonyo, nk’uko ingingo yafashwe n’uwutwara umuryango w’aba Furera “Frere de la charitê kw’isi” ibivuga.

Kubwiwe, iryo gabisha ryo guhagarika akazi ntiryanakurikije ibisabwa n’amategeko.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply