Tue. Jan 21st, 2020

Abarundi baba muri Afrika Yepfo barasabwa kutaja ahari imigumuko

Ivyo bikaba vyavuzwe n’uwuserukira Uburundi muri Afrika Yepfo, Isaie Ntirizoshira, aho avuga ko ibituma haba imigumuko yo kwirukana abanyamahanga aruko ubuzima bugoye ku banyagihugu bato bato baba muri Afrika Yepfo. Abanyamahanga nabo iyo baje mur’ico gihugu bakora cane gusumvya abo banyafrika yepfo, abatanga ubuzi nabo bagaca batora guha akazi abanyamahanga. Abo nabo bagaca bagirigwa ishari n’imvukira. Ati hagize akantu nagato kaduka baca basubiranamwo bagashaka kwirukana abanyamahanga.

Ambassadeur Isaie Ntirizoshira aramenyesha ariko ko Leta aya Afrika Yepfo ubwambere itabona neza ingene ivyifatamwo imigumuko igitangura ntiyarizi ko bigiye gukomera arinaco gituma yashize abapolisi bake mw’ibarabara. Ariko munyuma vyarayangaye, Let aya Afrika Yepfo ica irongereza abapolisi bacunga amaduka, ambassadeur Isaie Ntirizoshira, yari kuri micro ya radio Isanganiro, akavuga ko ubu Let aya Afrika Yepfo iriko iravyifatamwo neza.

Ambassadeur Isaie Ntirizoshira arasaba abarundi bari muri Afrika Yepfo kutaja ahegereye amamangazine menshi naho kumugoroba bakaguma muhira. Akavuga ko amaze kugira inama n’abaserukira abarundi mur’ico gihugu aho yabasavye kuja hamwe bagahana amakuru kugira aho umurundi yogirira ingorane babimenye ningoga.