Tue. Jan 21st, 2020

Abantu bahambwe mu binogo rusangi bagiye gusubizwa iteka

Umurwi w’igihugu CVR ujejwe ukuri n’ukunywanisha Abarundi uvuga ko ugiye gutanguza igikorwa c’ugushingurana iteka abantu bishwe batabwa mu binogo rusangi mu ntureka Uburundi buhitiyemwo. Muri uwo murwi bavuga ko bazotangurira Bazotangurira ku magufa ari mu binogo rusangi biri muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, mu Mabanda intara ya Makamba, mu Rusaka intara ya Mwaro, i Bugarama intara ya Bujumbura, hamwe no mu Kivyuka mu ntara ya Bubanza.

Clément Noé NINZIZA, icegera c’umukuru w’umurwi CVR avuga ko ico gikorwa c’uguhambana iteka amagufa y’abantu bari bahambwe mu binogo rusangi kizokwisunga imico y’ikirundi, mu ntumbero y’ukunywanisha Abarundi. Uwo asanzwe ariwe cegera c’umukuru w’umurwi CENI arasigura n’igituma babaye barahitamwo guhambana iteka ibisigarira biri muri ivyo bibanza bitanu.

« Ibibanza twavuze tubigiyemwo kubera amagufa ari hejuru, hariho ahantu hariko harubakwa ishure, ahandi naho haciye ibarabara, ahandi hariko hakorerwa ibindi bikorwa bisanzwe nk’ukwubaka amazu ugasanga amagufa bayazuye. Kubera ivyo bisigarira biri hejuru, nivyo dutanguriyeko, mugabo tuzobandanya n’ahandi hari ibinogo rusangi tugenda turaraba ivyo bisaba bivanye n’uko aho hantu hameze. Umurundi wese yapfuye akwiye guhambanwa iteka.”, uko niko Clément Noé NINZIZA yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa kane.

Mwomenya ko mu gihugu cose c’Uburundi abagize umurwi w’igihugu CVR ujejwe ukuri n’ukunywanisha Abarundi bamaze guharura ibinogo rusangi bishika ku 4000.